Przedstawienia teatralne w szkołach

Spektakle szkolne powinny być dynamiczne. Dzieci nie mogą tutaj jedynie stać na scenie i myśleć wyłącznie o prawidłowym wypowiedzeniu swojej kwestii. Cały otaczający nasz świat nie jest ani trochę statyczny, wszystko jest w ciągłym ruchu; podobnie powinno wyglądać również dobre przedstawienie. Warto również podejść kreatywnie do używanych w czasie przedstawienia rekwizytów.
Szkolne kółko teatralne jest miejscem w którym osobowość młodego człowieka jest stale kształtowana i wzbogacana; pełni ono również istotną rolę w jego edukacji. Istnieje jednak kilka warunków które należy spełnić, aby takie kółko mogło rzeczywiście dobrze spełniać swoje zadania. Bardzo ważne jest przede wszystkim odpowiednie dobranie scenariusza odgrywanych przez dzieci sztuk; dobrym pomysłem jest połączenie go z ciekawą muzyką, dzięki czemu stanie się on jeszcze atrakcyjniejszy. Nauczyciel prowadzący powinien również umiejętnie obsadzać poszczególne role. Nie należy tutaj ograniczać się ciągle do tych samych uczniów odgrywających głównych bohaterów – trzeba pamiętać, że inne utalentowane dzieci również chcą mieć dla siebie taką szansę.

Read More