Przedstawienia teatralne w szkołach

Spektakle szkolne powinny być dynamiczne. Dzieci nie mogą tutaj jedynie stać na scenie i myśleć wyłącznie o prawidłowym wypowiedzeniu swojej kwestii. Cały otaczający nasz świat nie jest ani trochę statyczny, wszystko jest w ciągłym ruchu; podobnie powinno wyglądać również dobre przedstawienie. Warto również podejść kreatywnie do używanych w czasie przedstawienia rekwizytów.

Szkolne kółko teatralne jest miejscem w którym osobowość młodego człowieka jest stale kształtowana i wzbogacana; pełni ono również istotną rolę w jego edukacji. Istnieje jednak kilka warunków które należy spełnić, aby takie kółko mogło rzeczywiście dobrze spełniać swoje zadania. Bardzo ważne jest przede wszystkim odpowiednie dobranie scenariusza odgrywanych przez dzieci sztuk; dobrym pomysłem jest połączenie go z ciekawą muzyką, dzięki czemu stanie się on jeszcze atrakcyjniejszy. Nauczyciel prowadzący powinien również umiejętnie obsadzać poszczególne role. Nie należy tutaj ograniczać się ciągle do tych samych uczniów odgrywających głównych bohaterów – trzeba pamiętać, że inne utalentowane dzieci również chcą mieć dla siebie taką szansę.

Wierszalin Theater / Teatr WierszalinNależy pamiętać o tym, że dzieci wykazują do aktorstwa bardzo zróżnicowane talenty. W niektórych przypadkach trzeba poświęcić sporo czasu na ośmielenie maluchów do występowania na scenie, w innych zaś – do odkrycia, w czym dane dzieci sprawdza się najlepiej. Niemniej jednak cały wysiłek w to włożony zawsze owocuje wielką satysfakcją oraz radością dzieci. Bardzo ważny jest wstępny etap pracy z grupą teatralną. Obejmuje on po pierwsze przygotowanie aparatu mowy, polegające na wykonywaniu różnych ćwiczeń na dykcję oraz poprawiające kulturę żywego słowa. Ważne są ćwiczenia oddechowe oraz impostacyjne, znacznie poprawiające możliwości oraz sprawność głosu. Przygotowane powinno zostać całe ciało; dzieci uczą się tutaj najróżniejszych form ekspersji, odbywając ćwiczenia ruchowe, mimiczne i dowiadując się wiele na temat szeroko rozumianej mowy ciała. Nieco miej uwagi można poświęcić charakteryzacji, choć dostępność wybranych akcesoriów fryzjerskich ułatwia sprawę.

U młodych aktorów realizuje się także ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i poszerzające ich horyzonty. Muszą oni uczyć się patrzeć na każdą rzecz z wielu różnych kątów i we wszystkim dostrzegać różne przesłania. Z tego też powodu istotną rolę odgrywają tutaj gry i zabawy rozbudzające wyobraźnię. Wiele czasu poświęca się oczywiście na ćwiczenia poszerzające ich umiejętności aktorskie. Na kolejnym etapie nauki dzieci biorą udział w bardziej zaawansowanych już ćwiczeniach. Zakładają one przede wszystkim naukę głośnego czytania i recytowania poszczególnych kwestii z pamięci – nauka nie może jednak ograniczać się wyłącznie do tego. Wiele czasu poświęca się na ćwiczenia wokalne i śpiewanie piosenek, bowiem związane z tym umiejętności są bardzo cenne w pracy aktora. Elementem nauki jest tutaj także realizowanie prostych scen i wykonywanie pierwszych przedstawień.
Do teatru szkolnego nie można podchodzić jak do profesjonalnego przybytku kultury. Warto pamiętać o tym, że jest to gra czysto amatorska której głównym celem jest wyłącznie zabawa. W takiej pracy musimy brać również pod uwagę odbiorcę naszych przedstawień, który jest zazwyczaj rówieśnikiem aktorów. Ponadto teatr szkolny powinien być dłuższym, wieloetapowym zjawiskiem. Jego głównym celem jest wychowywanie, a nie można wychować nikogo za pomocą jednego tylko przedstawienia. Teatr zdaniem wielu specjalistów jest bardzo cenny w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Jeśli jednak chcemy, aby dobrze spełnił on swoje zadanie – koniecznie musimy prawidłowo zorganizować dla nich czas, jaki spędzą w nim uczniowie.

Oprócz samej nauki musi tutaj być nieco czasu zarówno na zabawę jak i zdobywanie nowych doświadczeń czy samodoskonalenie się. Dzięki niektórym ćwiczeniom teatralnym młody człowiek uczy się lepiej rozumieć samego siebie oraz innych; poznaje niektóre zachowania i schematy rządzące naszym życiem społecznym. Wiele umiejętności związanych z gestami czy mimiką które można zdobyć w kółku teatralnym jest także bardzo przydatnych w kontaktach z innymi ludźmi. Udział w takich zajęciach zapewnia dziecku znacznie lepszy rozwój oraz mnóstwo umiejętności które są cenne nie tylko w teatrze, ale i w życiu codziennym. Dziecko staje się ponadto znacznie bardziej wrażliwe na sztukę, uczy się lepiej ją rozumieć i odczuwać całym sobą. Warto w takim razie dbać o to, aby każdy uczeń chcący zaangażować się w tego typu aktywności mógł bez przeszkód brać w nich udział. Sami rodzice również mogą zaangażować się w takie projekty, chociażby pomagając w przygotowywaniu rekwizytów na przedstawienia.